Uczestnicy

Lp. Caritas Liczba uczestników
1 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 55 osób
2 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 51 osób
3 Caritas Diecezji Łomżyńskiej 53 osób
4 Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 37 osób
5 Caritas Diecezji Sosnowieckiej 50 osób
6 Caritas Archidiecezji Warmińskiej 50 osób
7 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 20 osób
8 Caritas Diecezji Opolskiej 22 osób
9 Caritas Diecezji Siedleckiej 49 osób
10 Caritas Diecezji Pelplińskiej 20 osób
11 Caritas Diecezji Ełckiej 104 osób
12 Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej 79 osób
13 Caritas Diecezji Toruńskiej 50 osób
14 Caritas Diecezji Bydgoskiej 100 osób
15 Caritas Zielonogórsko - Gorzowska 30 osób
16 Caritas Zamojsko - Lubaczowska 9 osób
17 Caritas Diecezji Radomskiej 50 osób
18 Caritas Archidiecezji Warszawskiej 55 osób
19 Caritas Diecezji Legnickiej 50 osób
20 Caritas Archidiecezji Poznańskiej 333 osób
21 Caritas Archidiecezji Łódzkiej 47 osób
22 Caritas Diecezji Tarnowskiej 55 osób
23 Caritas Archidiecezji Gdańskiej 50 osób
24 Caritas Polska 3 osób
25 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 150 osób